NZOZ Atomed

NZOZ ATOMED - wielospecjalistyczna placówka medyczna

NZOZ ATOMED jest wielospecjalistyczną placówką medyczną zapewniającą kompleksową opiekę medyczną.

Prowadzimy poradnie specjalistyczne:

  • Poradnię chorób płuc i gruźlicy
  • Ośrodek domowego leczenia tlenem
  • Zespół opieki nad pacjentem wentylowanym w domu
  • poradnię specjalizującą się w kompleksowej opiece nad osobami w wieku podeszłym (pielęgniarska opieka domowa oraz opieka lekarza POZ)

Usługi NZOZ ATOMED realizowane są w ramach kontraktu z NFZ oraz w formie odpłatnej.

Szczegółowe informacje na temat NZOZ ATOMED dostępne są na stronie www.atomed.pl