Oferta - Diagnostyka zaburzeń snu u kierowców

Zaburzenia snu u kierowców

Praktycznie wszystkie następstwa zaburzeń snu wpływają na upośledzenie zdolności psychomotorycznej i tym samym pogarszają zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Następstwa tego typu zaburzeń to przede wszystkim:

  • uczucie ciągłego zmęczenia
  • nadmierna senność
  • trudności w utrzymaniu koncentracji przy wykonywaniu czynności monotonnych
  • skłonność do zasypiania w czasie prowadzenia pojazdów mechanicznych
  • powtarzające się niedobory snu

Jedną z najczęstszych przyczyn występowania zaburzeń snu jest Obturacyjny Bezdech Podczas Snu (OBS), dotyczący ok. 5% - 15% populacji.

Ilość wypadków komunikacyjnych w grupie cierpiących na OBS jest 7-10x większa, niż w przypadku kierowców zdrowych.

Badania kierowców otyłych (BMI>30) wskazują, że ulegają prawie dwukrotnie częściej wypadkom samochodowym, niż osoby z wagą należną

Co najważniejsze, wdrożenie skutecznego leczenia tej choroby (np. metodą CPAP) powoduje istotne zmniejszenie liczby wypadków oraz liczby dni hospitalizacji z powodu wypadku samochodowego już w pierwszym roku terapii.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2015 roku, w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, które szczegółowo charakteryzuje sposób postępowania z kandydatami na kierowców lub kierowców w przypadku podejrzenia u nich zaburzeń oddychania podczas snu, lekarz profilaktyk zobligowany jest do uzyskania od takiej osoby zaświadczenia wydawanego przez specjalistę o wdrożeniu leczenia i jego skuteczności.

Zapisz się na badanie