NO-SAS

Skala NoSAS została opracowana i sprawdzona w zakresie skuteczności wykrywania chorych z bezdechem w badaniach opublikowanych w znanym czasopiśmie medycznym Lancet w 2016 r. Ten krótki test ma na celu ustalenie możliwości wystąpienia obturacyjnego bezdechu w czasie snu. Uzyskana wartość punktowa 8 i powyżej świadczy o wysokim prawdopodobieństwie obturacyjnego bezdechu w czasie snu. Wartość poniżej 8 punktów przy występowaniu innych objawów wymaga konsultacji specjalistycznej w celu wykluczenia występowania zaburzeń oddychania w czasie snu.